Altas Novus City V7- den nya mellanstor elbuss

 BUSScenter introducerar en helt ny eldriven mellanstor lågentrébuss med upp till 18 sittplatser. Bussen heter Altas Novus City V7 och har en elektrisk räckvidd på nästan 31 mil.
Med en elegant design, längd på 7,5 meter och en bredd på under 2,1 meter, är den här bussen utformad för körning genom smala stadsgator. Utöver stadstrafik, fungerar detta fordon också som en effektiv lösning för förortstrafik med låg passagerartäthet. Bussen rymmer upp till totalt 37 passagerare
och 1 passagerare i rullstol.
Produktblad